Garantie

GARANTIE & REPARATIE

Van welke garanties geniet u bij BouwJeEigenSauna.com?

 • 2 jaar fabrieksgarantie op al onze (technische) producten (zie verder voor de nuanceringen)
 • 1 jaar garantie op onze materialen & éénvoudige producten (zie verder voor de nuanceringen)
 • Niet goed geld terug (zie verder)

Verkopersgarantie

Als verkoper zijn wij wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen die u redelijkerwijs kunt hebben naar aanleiding van de door ons op onze website aangeboden informatie.

Garantieduur

BouwJeeigenSauna.com maakt voor het verlenen van garantie onderscheid tussen (technische) producten / eenvoudige producten & materialen / verbruiksartikelen.

Technische producten (bv saunaovens / saunabesturingen / ir-stralers / ir-besturingen / stoomgeneratoren / lichttherapie) hebben een garantie van 2 jaar. Eenvoudige producten (bv sauna accessoires / saunatextiel / ...) en materialen (hout / isolatie / dampscherm / ...) hebben een garantie van 1 jaar. Verbruiksartikelen (bv saunageuren) hebben geen garantie. Mocht er bij levering onverhoopt iets mis zijn met een verbruiksartikel wordt het uiteraard vervangen.

In de lijst onderaan deze pagina wordt per categorie producten/materialen, zoals die worden gehanteerd in onze webshop, aangegeven hoe lang BouwJeEigenSauna.com de producten garandeert. Wanneer de fabrikant of leverancier een langere garantie geeft geldt uiteraard de langere termijn van de fabrikant of leverancier. Zie voor de lijst 'De duur van de garantie voor de verschillende soorten producten'.

Er kunnen factoren zijn die de duur van de garantie beperken. Zie daarvoor verder onder 'factoren die de garantie beperken'. Er kunnen facoren meespelen die de garantie geheel of gedeeltelijk doen vervallen. zie daarvoor 'geen garantie'

Wat houdt de garantie in?

Als een product kapot gaat binnen de garantieperiode, heeft u vaak recht op reparatie of vervanging van het defecte product.

Wanneer er een defect optreedt binnen de garantieperiode, zullen wij eerst proberen het binnen een redelijke termijn te repareren en/of een ontbrekend onderdeel na te leveren. Wat een redelijke termijn is, hangt af van uw klacht en van het soort product. Een reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel binnen de garantieperiode kost u niets. LET OP: Wij leveren geen service aan huis. De defecte producten dienen dus aan BouwJeEigenSauna.com ter reparatie te worden aangeboden. De eventuele verzendkosten zijn ten laste van de koper.

Factoren die de garantie beperken

De meeste door BouwJeEigenSauna.com aangeboden artikelen zijn bedoeld voor particulier gebruik. Wanneer deze worden gebruikt in een professionele omgeving (bijvoorbeeld een openbare sauna) wordt de garantie beperkt tot 6 maanden. Voor professioneel gebruik verkopen wij aangepaste producten, vraag desgewenst ons advies.

Geen garantie

Factoren die de garantie doen vervallen zijn:

 • Defecten veroorzaakt door normale slijtage (bijvoorbeeld defecte lichtbron in saunalamp)
 • Defecten veroorzaakt door onheil van buitenaf (bijvoorbeeld brand- val- of vochtschade)
 • Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud (bijvoorbeeld het niet ontkalken van een stoomgenerator)
 • Defecten veroorzaakt door het foutief aansluiten van toestellen. Volg de installatiehandleidingen van de leveranciers nauwgezet op, raadpleeg bij twijfel een specialist en/of neem contact met ons op voor advies.

Verbruiksartikelen of slijtageonderdelen vallen buiten de garantie:

Bepaalde producten of onderdelen van producten worden beschouwd als verbruiksartikelen of slijtage-onderdelen (vergelijkbaar met bijvoorbeeld de banden onder een auto). Onder andere de verwarmingselementen van een saunaoven en lichtbronnen in lichtarmaturen of infrarood-stralers vallen in deze categorie en zijn daardoor uitgesloten van garantie (uitgezonderd extreem snelle defecten die niet te wijten kunnen zijn aan normale slijtage).

Vervangend product

Als het niet lukt om het defecte artikel binnen een redelijke termijn te repareren, zullen wij u een nieuw, gelijkwaardig artikel aanbieden. We vervangen het product ook als dat voordeliger is dan reparatie of nalevering van een ontbrekend onderdeel. Het leveren van een vervangend product binnen de garantieperiode kost u niets. De aankoopprijs van het vervangende product kan verschillen van de prijs van het oorspronkelijke product; het verschil wordt niet in rekening gebracht of aan u uitbetaald.

Eventuele indirecte kosten veroorzaakt door een defect aan een door BouwJeEigenSauna.com geleverd product worden nooit vergoed (bijvoorbeeld kosten voor demonteren, opsturen en later weer monteren van een oven of inkomstenderving wegens het niet functioneren van een verhuurde sauna...)

Aankoopbedrag vergoed

In uitzonderlijke gevallen kan in geval van defecten in overleg besloten worden het aankoopbedrag terug te betalen. Bijvoorbeeld wanneer het repareren van uw produkt onredelijk lang duurt of niet mogelijk is en het daarbij bovendien niet lukt om tot een bevredigende alternatieve oplossing te komen. Wanneer de garantieperiode is verstreken Is de garantieperiode verstreken maar de economische levensduur van het product nog niet, dan verlenen wij graag service aan de betreffende producten. Neem in vookomend geval contact met ons op en in overleg wordt bekeken op welke wijze de meest verstandige oplossing kan worden geboden.

Beroep doen op uw garantie

Als een product een gebrek vertoont of defect is neem dan altijd eerst contact met ons op.

 • Heel wat problemen, die voor defecten worden aangezien, kunnen via de telefoon en/of mail worden verholpen.
 • Wij kunnen onderzoeken in hoeverre het defect binnen de garantie kan worden opgelost.
 • In geval de garantieperiode is verlopen kan in overleg worden gezocht naar de meest verstandige oplossing of een aantrekkelijk vervangend product worden aangeboden.

Indien in overleg is besloten dat de beste oplossing bestaat uit het ter reparatie aanbieden van het product, download dan het retourformulier onderaan deze pagina en stuur het product op. Zodra wij het product hebben ontvangen krijgt u hiervan een bericht. Het product zal vervolgens zo snel mogelijk worden gerepareerd of worden vervangen.

 

De duur van de garantie voor de verschillende soorten producten:

 

SAUNA BOUWPAKETTEN OP MAAT MATERIALEN BOUWPAKKETTEN / GEPREFABRICEERDE CABINES:

 • 1 jaar garantie op de gebruikte materialen
 • 2 jaar garantie op de techniek (uitgezonderd verwarmingselementen en lichtbronnen)

STANDAARD SAUNA CABINES

 • 1 jaar garantie op de gebruikte materialen
 • 2 jaar garantie op de techniek (uitgezonderd verwarmingselementen en lichtbronnen)<?li>

BUITENSAUNA BALKENSAUNA / BOOMSTAMMENSAUNA / BARRELSAUNA / CONTAINERSAUNA

  • 1 jaar garantie op de gebruikte materialen
  • 2 jaar garantie op de techniek (uitgezonderd verwarmingselementen en lichtbronnen)

INFRAROOD CABINES

  • 1 jaar garantie op de gebruikte materialen
  • 2 jaar garantie op de techniek (uitgezonderd verwarmingselementen en lichtbronnen)

STOOMCABINES & STOOMTECHNIEK STOOMCABINES / STOOMGENERATOREN / STOOMCABINE DEUREN

  • 1 jaar garantie op de gebruikte materialen
  • 2 jaar garantie op de techniek (uitgezonderd verwarmingselementen en lichtbronnen)

STOOMGEUREN

  • geen garantie, betreft een verbruiksartikel. Mocht er bij levering onverhoopt iets mis zijn met het product wordt het uiteraard vervangen.

HOT TUBS HOUTEN HOT TUB / KUNSTSTOF HOT TUB / ALUMINIUM HOT TUB

  • 1 jaar garantie op de gebruikte materialen

BUITENDOUCHES VASTE BUITENDOUCHES / MOBIELE BUITENDOUCHES

  • 1 jaar garantie op de gebruikte materialen

SAUNA OVENS SAUNA OVENS 230V / SAUNA OVENS 380V / SAUNA OVENS MULTI VOLTAGE / SAUNA OVENS HOUT / SAUNA OVENS OP GAS

  • 2 jaar garantie op de techniek (uitgezonderd verwarmingselementen)

OVENSTENEN

  • geen garantie, betreft een verbruiksartikel.

OVEN ACCESSOIRES / OVEN ONDERDELEN

  • 1 jaar garantie

SAUNA BESTURINGEN VOOR STANDAARD OVENS / VOOR COMBI-OVENS

  • 2 jaar garantie

INFRA ROOD STRALERS & BESTURINGEN IR-STRALERS / IR-BESTURINGEN / IR-ONDERDELEN

  • 2 jaar garantie (uitgezonderd de ir-lichtbronnen)

SAUNA ACCESSOIRES SAUNA EMMERS / SAUNA LEPELS / HOOFDSTEUNEN / KAPSTOKKEN / METERS & KLOKKEN / SAUNA VERLICHTING / VOETENBAKKEN / STENEN ACCESSOIRES / VLOERROOSTERS / LIGBANKEN & KRUKKEN / SIGNS / DIVERSEN

  • 1 jaar garantie

SAUNA SPEAKERS

  • 2 jaar garantie

AFKOELEN STORTEMMERS & DOUCHES / DOMPELTONNEN

  • 1 jaar garantie

NOTA BENE

Wij krijgen met enige regelmaat producten terug gestuurd voor reparatie die niet defect blijken te zijn. Het vermoedelijke defect blijkt dan vaak het gevolg van verkeerd aansluiten of verkeerd gebruik. Vaak kunnen dit soort problemen telefonisch of per mail worden opgelost of dient het toestel te worden ge-reset. Neem bij storing dus altijd eerst contact met ons op.